Katalog Firmowy

Dodaj Firmę

Rodzaj Wpisu

Nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Ulica

Numer budynku

Numer lokalu

Województwo

Branża

Nip

Telefon

Telefon dodatkowy

Adres www

* Wyrażam zgodę, aby dane mojej firmy („Dane”) były umieszczane, przetwarzane, wynajmowane i przekazywane przez firmy.firmowa.net.pl, względnie innych podmiotów związanych umową z firmy.firmowa.net.pl w kraju i za granicą, w książkach telefonicznych, na płytach CD i w internecie lub serwisach informacyjnych w celu rozpowszechnienia w nieograniczonym kręgu osób, obecnie i w przyszłości, aż do odwołania niniejszego upoważnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Akceptuję prawo katalogfirmowy.firmowa.net.pl do zredagowania zgodnie ze standardami redakcyjnymi właściwymi dla danej publikacji Danych w formie wpisu i wyboru przez katalogfirmowy.firmowa.net.pl branży, w której wpis zostanie zamieszczony. Zrzekam się podnoszenia wobec katalogfirmowy.firmowa.net.pl jakichkolwiek roszczeń z tytułu ewentualnych błędów lub pominięć w umieszczonym wpisie. Udzielam zgody na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002 o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez katalogfirmowy.firmowa.net.pl lub inne podmioty korzystające z baz danych katalogfirmowy.firmowa.net.pl na podstawie ważnych umów.

© Katalog firm katalogfirmowy.firmowa.net.pl, powered by firmowa.net.pl.
Przejdź do paska narzędzi